Menu

Laboratoriji

Uvijek provjerite primjerenost naših proizvoda

Mi stvaramo zadovoljstvo naših kupaca postizanjem dosljedne kvalitete, i to pomoću  redovitog praćenja procesa, provjeravanjem kvalitete proizvoda, istraživanjem i poboljšanjem svojstava naših proizvoda. U tu svrhu, u grupi su dva glavna laboratorija, odnosno laboratorij za metalurška i metalografskia ispitivanja i laboratorij za istraživanje.

U laboratoriju za metalurška istraživanja provede se mehanička testiranje, mjerenje tvrdoće i dubinsko testiranje svojstva. Redovito pratimo zbivanja u području ispitivanja i provodimo zahtjeve prema najnovijim standardima u metodi ispitivanja.


U laboratoriju za metalografska istraživanja bavimo se otkrićem povijesti materijala i karakteristikama mikrostrukture segmenata. Metalografska analiza se provodi pomoću optičkog mikroskopa. Kako bi se pouzdano odredila vrstu materijala i pojedinačne čestice, to radimo pomoću elektronskog mikroskopa s detektorom EDS.

Posebna pažnja posvećuje se kemijskim testovima, gdje se obavlja spektroskopija određivanja kemijskog sastava aluminijskih legura, analitičke kemije i analize otpadnih voda.