Menu

Limovi

Tehnologija proizvodnje

Limove proizvodimo od hladno valjanih traka na integriranoj liniji na kojoj se ostvaruju sljedeće tehnološke operacije: ivičenje traka, ravnanje traka na valjkastoj ravnalici, udvajanju traka sa papirom ili/i specijalnim plastičnim folijama, slaganje limova u pakete i pakiranje. 

Ovoj operaciji se podvrgavaju hladno valjane trake: bojene ili nebojene glatke, orebrene ili embosirane žarene ili nežarene strečirane ili nestrečirane odmašćene ili neodmašćene.

Limovi se mogu proizvoditi od legura serije 1xxx, 3xxx, 5xxx i 8xxx. Kupcima možemo ponuditi proizvode kvalitete koja je u skladu sa zahtjevima odgovarajućeg standarda ili pak u skladu sa specifičnim  zahtjevima kupca.

NEBOJENI, BOJENI, EMBOSIRANI, OREBRENI:
Vrsta limova Karakteristike Debljina Širina Dužina
NEBOJENI Hladno valjani, mill finish, ivičeni,
istegnuti, ravnani, eloksal kvalitet
0,5-2,0 istegnuti i ravnani
2,1-5,0 neistegnuti
600 - 1600 600 - 6000
BOJENI Hladno valjani, ivičeni, ravnani,
istegnuti, ton karta RAL
0,5 - 1,5 600 - 1500 600 - 6000
EMBOSIRANI Hladno valjani, ivičeni, ravnani,
istegnuti, bojeni, nebojeni, reljef STUCCO D2010
0,5-1,2
1,2-1,5 Al (1050)
600-1500
800-1000
600 - 6000
OREBRENI Hladno valjani, neivičeni,
reljef duet i kvintet
1,5/2,0 – 5,0/6,5 1000 - 1500 600 - 6000

Svi navedeni podaci o debljinama trake su u funkciji legura, stanja materijala i promjera Di/Dui. Definirat će se prema svakom konkretnom zahtjevu kupca.
ZAŠTITNA PVC FOLIJA: klasična, za lasersko rezanje (po zahtjevu kupca).
OTPREMA: bez papira, sa papirom izmedu limova (po zahtjevu kupca).

LEGURE

STANJA