Menu

Elektroindustrija

Prilikom upotrebe materijala u elektroindustriji težina je važan čimbenik, zato aluminij u proizvodnji električnih vodova sve više zamjenjuje bakar jer omogućuje upotrebu jeftinijih i lakših potpornih struktura. Aluminij je također fleksibilniji, što olakšava proces aplikacija. Nenadmašna je i aluminijeva otpornost na koroziju, a time i njegova dugoročna upotreba, što smanjuje troškove renovacije. Zbog izvrsnih svojstava aluminija njegova upotreba širi se i na proizvodnju različitih električnih uređaja.